Међународни пројекти

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) (Развој мастер програма у области управљања ризиком од природних непогода у земљама Западног Балкана), који је у оквиру европсог програма ERASMUS+. Наш циљ у оквиру овог пројекта је акредитација новог студијског програма специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара. У свету који се брзо мења, улога високог образовања мора бити фокусирана на преношење знања будућим научницима и инжењерима који ће текућа животна питања решавати у корист дртуштва уз симултано планирање и дизајнирање будућности. Наставни планови и програм морају пратити научна достигнућа и кретања свету чиме се обезбеђује стварање квалитетног и стручног кадра.

Активности.

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Развој мастер програма у области електроенергетских тржишта и инжењеринга- ELEMEND (Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND) који је у оквиру европског програма ERASMUS+. Наш циљ у оквиру овог пројекта је акредитација новог студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије. У свету који се брзо мења, улога високог образовања мора бити фокусирана на преношење знања будућим научницима и инжењерима који ће текућа животна питања решавати у корист дртуштва уз симултано планирање и дизајнирање будућности. Наставни планови и програм морају пратити научна достигнућа и кретања свету чиме се обезбеђује стварање квалитетног и стручног кадра.

Активности.

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима – SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM) који је у оквиру европског програма ERASMUS+. Циљ пројекта је развој и имплементација напредних и савремених мастер програма у складу са Болоњским захтевима и стандардима националне акредитације који омогућавају едукацију специјалиста у управљању водним ресурсима. Будући специјалисти ће побољшати процес решавања проблема у сектору вода користећи савремене технологије и најбоље праксе Европске Уније.

Активности.

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу по четврти пут учествује као партнер на ERASMUS+ пројекту- Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз унапређење курикулума и развој основних и мастер студија - TRAFSAF (Improving The Traffic Safety In The Western Balkan Countries Through Curriculum Innovation And Development Of Undergraduate And Master Studies). Пројекат ће трајати 36 месеци, а партнери пројекта су из земаља чланица Европске уније и из земаља Западног Балкана. Циљ пројекта је да се кроз унапређење курикулума и формирање нових студијских програма основних и мастер студија унапреди укупна безбедност у саобраћају у земљама Западног Балкана. Унапређење и формирање нових студијских програма предвиђених пројектом ће бити у складу са захтевима Болоње и са стандардима националне акредитације. Како су саобраћајне незгоде осми по реду узрочник губитка живота, постоји велика потреба да се код свих учесника у саобраћају пре свега подигне ниво свести о опасностима које вребају у саобраћају, а затим и укупна безбедност у саобраћају. Сврха овог пројекта је управо та, да се кроз едукацију стручњака побољша ниво безбедности у саобраћају тако што ће они своје знање по завршетку студија бити у стању да примене у пракси и на „терену“, чиме ће се у великој мери допринети побољшању свеукупне слике стања саобраћаја.

Активности.

Информативна сесија о ЕРАЗМУС+ пројектима

Дана 26.11.2019. године у просторијама наше школе одржана је информативна сесија о Еразмус+ програму, у организацији КЕО канцеларије у Косовској Митровици. Господин Горан Лазић, пројектни службеник КЕО, информисао је присутне о резултатима позива за 2019. годину, као и о новим позивима који се тичу кредитне мобилности, изградње капацитета у високом образовању и фонду Жан Моне. Присутни су, такође имали прилику да сазнају како се пишу квалитетни пројекти. Овом приликом представник ВТШ СС Урошевац, Јелена Рајовић информисала је све присутне о свим ЕРАЗМУС+ пројектима на којима учествује наша институција.Информативној сесији је присуствовала и представница УНМНИК канцеларије у Лепосавићу, госпођа Соња Џоговић. Сесија је заврешана дискусијом и питањима присутних који су показали изузетно интересовање за све што је презентовано овом приликом.