услови уписа

основне струковне студије

Студијски програми
Друмски саобраћај и транспорт

30 буџет

60 самофинансирајући

Заштита на раду

40 буџет

50 самофинансирајући


Услови уписа

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену средњу техничку школу, гимназију III или IV степен стручне спреме: рударске, математичко-технолошке, металуршке, машинске, геолошке, енергетске и сл.


Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
  • Сведочанства свих разреда претходног образовања (може оверена фотокопија)
  • Диплома о завршном испиту (може оверена фотокопија)
  • Уплата од 2.000 динара за полагање квалификационог испита

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.


Рокови за упис
Први уписни рок

Пријава кандидата - биће накнадно објављен

Полагање пријемног теста - биће накнадно објављен

Упис кандидата - биће накнадно објављен

Други уписни рок

Пријава кандидата - биће накнадно објављен

Полагање пријемног теста - биће накнадно објављен

Упис кандидата - биће накнадно објављен


Документа за упис

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:

  • Извод из матичне књиге рођених (може оверена фотокопија)
  • Сведочанства свих разреда претходног образовања (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
  • Диплома о завршном испиту (уколико је кандидат стекао право за упис на буџету потребно је доставити оригинале, у супротном може и оверена фотокопија)
  • Две слике димензија 3х4cm
  • Уплата од 3.000 динара за трошкове уписа у ову цену је урачунат индекс и два ШВ-20 обрасца
  • Уплата прве рате школарине (само за кандидате који нису стекли право за упис на буџету)

Специјалистичке струковне студије

Студијски програми
Заштита на раду

16 самофинансирајући

Заштита вода

16 самофинансирајући

Нове енергетске технологије

16 самофинансирајући

Мастер струковне студије

Студијски програми
Друмски саобраћај и транспорт

16 самофинансирајући