Међународни пројекти - PELMOB

EM ASSOCIATION

Добро дошли на страницу Асоцијације за електромобилност Академије струковних студија косовско метохијске. Асоцијација је основана у оквиру ERASMUS+ пројекта PELMOB (Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs). Страница има за циљ представљање активности које спроводи ЕМ Асоцијација као и промовисање PELMOB пројекта.

ЦИЉЕВИ PELMOB ПРОЈЕКТА

1) Унапређење и развој постојец́их наставних планова и програма основних и мастер студија у складу са захтевима Болоње и националним стандардима акредитације имплементацијом нових предмета из области електричне мобилности.
2) Формирање нових лабораторија за електричну мобилност у земљама Западног Балкана.
3) Оснивање и организовање ЕМ асоцијација, које ће чинити сви релевантни заинтересовани актери (школе, јавна и приватна предузећа, локалне самоуправе итд.) и грађани.

О ЕМ АСОЦИЈАЦИЈИ

С обзиром на чињеницу да Европа тренутно пролази кроз процес енергетске транзиције, неизбежан је и прелазак на изворе енергије које су угљен-неутралне. Сви сектори, укључујући и транспорт, мораће проћи кроз процес декарбонизације. У складу са тим, електрификација транспорта представља неизбежан корак. Да би се постигао овај циљ, оснивање Асоцијације за електричну мобилност путем пројекта PELMOB, чији је учесник и Академија струковних студија косовско метохијска (АССКМ), од велике је важности. Ова иницијатива има за циљ да подигне свест људи о бенефитима коришћења нових, еколошки прихватљивих начина превоза, који воде ка чистијој животној средини и посебно градова. Као део PELMOB пројекта, формирање асоцијације је планирано на Академији струковних студија косовско метохијској, која ће бити део ЕМ лабораторије, такође основане на АССКМ.
Сврха Асоцијације ће бити демонстрирана спајањем различитих интересних страна из различитих сектора друштва, као што су невладине организације, пословни људи, академско особље, студенти, појединци, грађани, представници локалних власти и остали. Њен главни циљ је да повећа свест о важности преласка ка електричну мобилност.

СТРУКТУРА ЕМ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Новоустановљена Асоцијација за електричну мобилност Академија служиће као важна спона између академске заједнице, истраживачких центара, индустрије и осталих интересних страна и асоцијација које се баве транспортом, а нарочито електричним транспортом.
Бивајући под окриљем Лабораторије за електричну мобилност, Асоцијације ће радити у складу са Законом о високом образовању и Статутом Академије струковних студија косовско метохијске. Финансијске трансакције и расподела средстава од пројеката и осталих услуга које Асоцијација буде пружала спровешће се у складу са Правилноком о стицању и расподели сопствених средстава Академије струковних студија косовско метохијске као и са Статутом Академије. Асоцијација за електричну мобилност АССКМ планирана је да функционише као неформално друштво.

ВИЗИЈА И МИСИЈА АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ МОБИЛНОСТ АССКМ

Примарни циљеви Асоцијације АССКМ обухватају:

  • Имплементацију техничко-технолошких иновација ради унапређења постојећих производа како би се задовољили захтеви тржишта.
  • Промовисање усвајања напредних техника за значајно побољшање перформанси возила и оптимизацију извора енергије.
  • Предузимање свих других активности од значаја за циљеве Асоцијацие.
  • Инвформисање надлежних органа и другимх доносиоца одлука о постигнућима.
  • Покретање и, кад год је то изводљиво, координација иницијатива за истраживање и развој.
  • Организовање симпозијума, дискусија и конференција.
  • Подржавање истраживања.
  • Разбијање погрешних схватања о електромобилности.
  • Сарадња са осталим националним и регионалним организацијама које имају заједничке интересе.
  • Обезбеђење потребних финансијских ресурса.

GREEN WEEK

Такође, једна од важних активности Асоцијације биће и организовање догађаја Зелена недеља. Циљ овог догађаја је упознавање јавности са циљевима пројекта али и подизање свести код грађанства и свих заинтересованих страна о важности електричне мобилности. Сам догађај ће трајати пет дана и организоваће се у недељи у којој се обележава Дан планете Земље (у априлу). ЕМ асоцијација ће у оквиру овог петодневног догађаја спровести низ активности и радиница које ће имати за циљ да да се како циљним групама тако и друштву у глобалу и власницима електричних возила (ЕВ) пруже разумљиве информације о потребама за развој електричне мобилности као и о повољном утицају на животну средину. Пројекат тежи ка значајном повећању свести и разумевања циљних група о питањима која се односе на електричну мобилност, чиме ће се створити повољни услови за брзо унапређење квалитета образовања из области ЕМ у земљама Западног Балкана.