Међународни пројекти

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) (Развој мастер програма у области управљања ризиком од природних непогода у земљама Западног Балкана), који је у оквиру европсог програма ERASMUS+.

Наш циљ у оквиру овог пројекта је акредитација новог студијског програма специјалистичких струковних студија Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.

У свету који се брзо мења, улога високог образовања мора бити фокусирана на преношење знања будућим научницима и инжењерима који ће текућа животна питања решавати у корист дртуштва уз симултано планирање и дизајнирање будућности. Наставни планови и програм морају пратити научна достигнућа и кретања свету чиме се обезбеђује стварање квалитетног и стручног кадра.

Детаљније о активностима у пројекту.

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Развој мастер програма у области електроенергетских тржишта и инжењеринга- ELEMEND (Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND) који је у оквиру европског програма ERASMUS+.

Наш циљ у оквиру овог пројекта је акредитација новог студијског програма специјалистичких струковних студија Нове енергетске технологије.

У свету који се брзо мења, улога високог образовања мора бити фокусирана на преношење знања будућим научницима и инжењерима који ће текућа животна питања решавати у корист дртуштва уз симултано планирање и дизајнирање будућности. Наставни планови и програм морају пратити научна достигнућа и кретања свету чиме се обезбеђује стварање квалитетног и стручног кадра.

Детаљније о активностима у пројекту.

Висока техничка школа струковних студија Урошевац са привременим седиштем у Лепосавићу члан је Конзорцијума међународног пројекта Развој мастер програма у области управљања водним ресурсима – SWARM (Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders-SWARM) који је у оквиру европског програма ERASMUS+.

Циљ пројекта је развој и имплементација напредних и савремених мастер програма у складу са Болоњским захтевима и стандардима националне акредитације који омогућавају едукацију специјалиста у управљању водним ресурсима. Будући специјалисти ће побољшати процес решавања проблема у сектору вода користећи савремене технологије и најбоље праксе Европске Уније.

Детаљније о активностима у пројекту.