Упис

Основне струковне студије

Студијски програми основних струковних студија

Студенти који се финансирају из буџета

Студенти који плаћају школарину - самофинансирајући

Укупно за упис

Друмски саобраћај

40

20

60

Машинство са модулима

Производно машинство

60

60

120

Заштита на раду

Инжењерска информатика

Укупно

100

80

180

Услови уписа:

Право на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који имају завршену средњу техничку школу, гимназију IV степен стручне спреме:

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у три једнаке годишње рате.

Након завршених основних струковних студија студентима се пружа могућност и даљег студирања на специјалистичким струковним студијама у овој школи.

Рокови за упис:

Конкурсни рокови

Први конкурсни рок

Други конкурсни рок

Пријављивање кандидата

датум ће бити
накнадно објављен

датум ће бити
накнадно објављен

Полагање пријемног испита

датум ће бити
накнадно објављен

датум ће бити
накнадно објављен

Упис кандидата

датум ће бити
накнадно објављен

датум ће бити
накнадно објављен

Студенти који стекну право на упис подносе следећу документацију:

Специјалистичке струковне студије

Студијски програми специјалистичких струковних студија

Студенти који плаћају школарину - самофинансирајући

Машинство са модулима

Проиводно машинство

16

Термотехника

Заштита на раду

16

Управљање и безбедност друмског саобраћаја са модулима

Управљање друмског саобраћаја

16

Безбедност друмског саобраћаја

Укупно

48

Услови уписа:

Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили први степен струковних студија (са 180 ЕСПБ) одговарајућег студијског програма.

Потребна документација:

Уз пријаву се подносе и следећа документа:

Висина школарине за домаће држављане износи 60.000 динара, а за стране држављане 1.000 еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаких годишњих рата.

Рокови за упис:

Пријављивање и упис кандидата од 26. септембра до 14. октобра 2018. године

Информатор можете преузети овде

Администратор сајта Дејан Живковић инг. саоб zile028@gmail.com сва права су задржана.